ماجد و مأموریت های آن

مشاور آنلاین جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی

با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و با توجه به ماهیت فرهنگی و نیاز به تحولات اساسی در ساختار نظام پوسیده سابق، یکی از اصلی‌ترین و ضروری‌ترین اقدامات در انقلاب نوپای اسلامی ایران، جایگزین ساختن فرهنگ اصیل اسلام ناب محمدی به جای فرهنگ به جا مانده از رژیم گذشته بود و از آنجا که فضای جامعه، خصوصاً دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور دچار تحول شده بـــود، ضرورت تحــــولات بنیادین فرهنگی بیش از پیش خود را می‌نمایند.

بر همین اساس بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 23 خرداد سال 1359، فرمان تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی را صادر و اعضای آن را منصوب کردند. این ستاد در جلسه شانزدهم مرداد 1359 به منظور تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب فرهنگی، نهاد جهاد دانشگاهی را به عنوان یک نهاد انقلابی و برخواسته از انقلاب فرهنگی تأسیس کرد. این نهاد در سال 1363 به عنوان ستاد اجرایی انقلاب فرهنگی تغییر نام داد، اما در سال 1364 پس از استقلال دانشگاه‌ها و جدا شدن وزارت فرهنگ و آموزش عالی از آن مجدداً به عنوان جهاد دانشگاهی تغییر نام یافت و در سال 1369 به عنوان پلی بین دانشگاه و بخش صنعتی و خدماتی کشور معرفی و محل استقرار آن بیرون از دانشگاه تعیین شد.

حوزه پژوهش و فناوری

کمک به پیشرفت کشوردر حوزه‌های مختلف علوم‌انسانی از طریق انجام پژوهش‌های بنیادی وخدمات تخصصی مرتبط

حوزه آموزشی

ارتقاء سطح دانش، بینش و مهارت نیروهای تخصصی مورد نیاز برای پیشرفت کشور از طریق ارائه خدمات آموزشی با تأکید بر آموزش‌های تخصصی

حوزه فرهنگی

شناسایی و بهبود مستمر خلاء‌های فرهنگی از طریق انجام پژوهش‌های مرتبط و به‌کارگیری نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در ساخت محتوای فرهنگی

حوزه اشتغال

کمک به توانمندسازی و ارتقاء مهارت‌های شغلی دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هاجهت اشتغال و کارآفرینی و مشارکت در آسیب‌شناسی

اعضای سیاستگذاری

جناب آقای دکتر یوسف لطفی

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی

سرکار خانم دکتر موسوی​

رییس جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی

جناب آقای علیرضا ثلاثی

مدیر تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان(ستفا) واحد علامه طباطبائی

سرکار خانم دکتر موسوی

رییس جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی

جناب آقای دکتر یوسف لطفی

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی

جناب آقای علیرضا ثلاثی

مدیر تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان(ستفا) واحد علامه طباطبائی