گروه مشاور آنلاین ماجد

معرفی برترین مشاوران در زمینه های شغلی، تحصیلی و کاری

مشاوران شغلی

کارشناس مشاوره شغلی

سید محسن رضایی

حوزه تخصصی: مشاغل استارت آپی و فریلنسری

کد:0011

مطالعه بیشتر

سرپرست مشاوران تحصیلی-شغلی

علیرضا ثلاثی

حوزه تخصصی : مشاغل نوین، استارت آپی و خانگی

کد سرپرست : 001

مطالعه بیشتر

مشاوران تحصیلی

کارشناس مشاوره تحصیلی

طاهره الهیاری

حوزه تخصصی: مقطع پیش دانشگاهی و کارشناسی

کد:0012

مطالعه بیشتر

سرپرست مشاوران تحصیلی-شغلی

علیرضا ثلاثی

حوزه تخصصی : مشاغل نوین، استارت آپی و خانگی

کد سرپرست : 001

مطالعه بیشتر

مشاوران حقوقی

کارشناس امور داوری ، قراردادها و قوانین بیمه

محمد رضا حاذقی اقدم

تخصص: داوری داخلی و بین المللی  

کد مشاوره: 0027

مطالعه بیشتر

کارشناس اسناد تجاری

علی بهروز

تخصص: وصول مطالبات  

 کد مشاوره:0025

مطالعه بیشتر

کارشناس امور کیفری

میثم توکلی

تخصص: جزایی و کیفری  

 کد مشاوره:0024

مطالعه بیشتر

کارشناس امور حقوقی

جواد شمسی

تخصص: امور خانواده، داوری  

 کد مشاوره:0023

مطالعه بیشتر

سرپرست مشاوره حقوقی

کامران کلشی پور

 تخصص: بخش قوانین کار

 حل و فصل اختلافات کارگر و کارفرمایی ، قراردادنویسی

 کد مشاوره: 002    

مطالعه بیشتر